Działania na rzecz seniorów realizowane przez

Brzeskie Centrum Seniora

 

Marszałkowski Kurier Społeczny

W roku 2022 kontynuowano usługi tzw. „Marszałkowskiego kuriera społecznego” podczas epidemii COVID-19 w ramach Projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem łącznie objęto 45 osób, których wspierało 5 MKS-ów. Wsparcie uzyskały osoby potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu, tj. osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, korzystających ze świadczeń z pomocy, a nie mający osób wstępnych i zstępnych do bieżącego wsparcia.

 

Wspieraj Seniora- Solidarnościowy Korpus Wsparcia

Kontynuacja Programu w roku 2022 polegała przede wszystkim na zapewnieniu usługi wsparcia dla osób w wieku 65 i więcej poprzez poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” - Teleopieka. Programem objęto 87 seniorów, których wyposażono w opaski bezpieczeństwa wraz z usługą całodobowej teleopieki.

Aktywizacja Seniorów

Brzeskie Centrum Seniora w roku 2022 po czasie pandemii za cel priorytetowy postawiło sobie szeroko pojętą aktywizację środowiska senioralnego poprzez inicjowanie różnego rodzaju spotkań, warsztatów, prelekcji, wycieczek, etc.

O nas

Brzeskie Centrum Seniora (BCS) to miejsce spotkań dla osób w wieku 60+

Skontaktuj się z nami

Brzeskie Centrum Seniora
49-300 Brzeg, ul. Piastowska 29

 

tel. (77) 404-58-20 
tel. (77) 404-58-21

 

e-mail:  bcs@mops-brzeg.pl

 

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Piątek   7:30 - 15:30

2014 Dzienny Dom Pomocy w Brzegu