Główne zadania

 • Bezpieczne i godne spędzanie wolnego czasu od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie.

 

 • Świadczenia w postaci posiłków dwudaniowych.

 

 • Stały dostęp do ciepłych napojów, takich jak kawa, herbata. 

 

 • Pomoc w podstawowych czynnościach życiowych.

 

 • Realizacja działań wspomagających takich jak organizacja wolnego czasu, imprez okolicznościowych, świąt, balów.

 

 • Prowadzenie ćwiczeń ogólnej rehabilitacji ruchowej.

 

 • Prowadzenie terapii zajęciowej, socjoterapii.

 

 • Pomoc w kontakcie z różnymi placówkami zajmującymi się pomocą medyczną oraz z kwestiami urzędowymi.

 

 • Stała opieką pielęgniarską i terapeutyczną.

 

 • Współpraca z przedszkolami i szkołami podstawowymi w zakresie, organizacji przedstawień okolicznościowych.

 

 • Wdrażanie metody empowerment w placówce.

 

 • Motywacja podopiecznych do podejmowania różnego rodzaju inicjatyw mających na celu podniesienie ich aktywności społecznej.

 


 

 

O nas

Dzienny Dom Pomocy funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu. Przeznaczony jest dla seniorów, osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych i potrzebujących. Dom funkcjonuje przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00–16:00. W placówce istnieje możliwości wykupienia obiadu świadczonego przez catering zewnętrzny. Pensjonariuszami tego domu są głównie osoby, które pragną zachować zdrowie, prowadzić aktywny tryb życia, podtrzymywać sprawność psychofizyczną oraz pogodę ducha. Działania Dziennego Domu Pomocy skierowane są na niwelowanie trudności i problemów z jakimi na co dzień borykają się nasi podopieczni (tj. poczucie samotności, izolacji społecznej).

 

Skontaktuj się z nami

Dzienny Dom Pomocy w Brzegu
49-300 Brzeg, ul. Piastowska 29

(placówka podlega pod Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej w Brzegu) 

tel. (77) 404-58-20 
tel. (77) 404-58-21
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  ddp@mops-brzeg.pl

Godziny pracy DDP Brzeg: 

Poniedziałek - Piątek   7:30 - 15:30

2014 Dzienny Dom Pomocy w Brzegu