Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną...

Punkt Pomocy Kryzysowej

Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem...

Pracownia Orange

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia zapraszają ..

Inauguracja kampanii społecznej „Seniorze bądź ostrożny, zachowaj trzeźwy umysł”

W naszym mieście trwają I Brzeskie Senioralia, a więc cykl spotkań, zajęć i wydarzeń społeczno-kulturalnych, skierowanych do najstarszych mieszkańców. Oprócz możliwości aktywnego spędzania czasu, Seniorzy spotykają się również na zajęciach profilaktycznych. Jedno z nich odbyło się dziś, 16 października 2023 r. w Brzeskim Centrum Seniora, gdzie zainaugurowano Kampanię Społeczną „Seniorze bądź ostrożny, zachowaj trzeźwy umysł!”. W wydarzeniu uczestniczyli: Jerzy Wrębiak - Burmistrz Brzegu oraz Anna Owczar, Kierownik Biura Spraw Społecznych i Zdrowia z Urząd Miasta w Brzegu 

Nasi Seniorzy spotkali się m.in. z przedstawicielami Policji oraz z Ratownikami wodnymi, którzy informowali oraz uświadamiali ich o zagrożeniach we współczesnym świecie, w tym również tych związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu. Obecny na wydarzeniu Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak podziękował zebranym za uczestnictwo, podkreślając, jak ważne jest promowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia. Seniorzy otrzymali również gadżety oraz materiały informacyjne.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Gminy Brzeg w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dziękujemy policjantom Pani Patrycji Kaszubie i Panu Michałowi Scąbrowi z KPP w Brzegu. Ratownikom Wodnym: Panu Piotrowi Prusakowi, Maciejowi Palaczowi oraz Hannie Illich ze Stowarzyszenia Ratownictwo Wodne Brzeg, uczniom z PSP nr 8 w Brzegu oraz Wam drodzy Seniorzy za dzisiejsze spotkanie.

O nas

Brzeskie Centrum Seniora (BCS) to miejsce spotkań dla osób w wieku 60+

Skontaktuj się z nami

Brzeskie Centrum Seniora
49-300 Brzeg, ul. Piastowska 29

 

tel. (77) 404-58-20 
tel. (77) 404-58-21

 

e-mail:  bcs@mops-brzeg.pl

 

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Piątek   7:30 - 15:30

2014 Dzienny Dom Pomocy w Brzegu